Zásady ochrany osobních údajů

Vyhláška o ochraně osobních údajů (GDPR) platí od 25. května 2018 jako zákon ve všech členských státech EU. Nařízení bude znamenat určité změny pro ty, kteří zpracovává osobní údaje, a posílí práva jednotlivce z hlediska osobní integrity.

 

Hydroscand Group se zavázala chránit integritu. Tyto zásady ochrany osobních údajů vysvětlují, proč shromažďujeme osobní údaje a co s nimi děláme, jaké osobní údaje shromažďujeme, jak dlouho je ukládáme a s kým je můžeme sdílet. Doporučujeme vám, abyste si pečlivě přečetli Zásady ochrany osobních údajů, protože také upřesňuje práva, která máte ohledně vašich osobních údajů.

Použití osobních údajů

Osobní údaje používáme k tomu, abychom mohli dodávat produkty a služby a odpovídajícím způsobem poskytovat podporu. Osobní údaje potřebujeme k odesílání provozních informací o produktech, službách a ke splnění zákonných požadavků.

Osobní údaje používáme k uvádění našich produktů a služeb na trh a k poskytování informací o nových produktech a službách, zpravodajích a pozvánkách na naše akce.

Údaje, které nám jsou poskytovány, používáme k odpovídání na dotazy nebo požadavky. Informace, které shromažďujeme a ukládáme, jsou jméno, společnost, obchodní e-mail, telefonní číslo a adresa. V případě potřeby pro plnění smlouvy shromažďujeme a skladujeme; pracovního titulu, obsahu vaší zprávy a dalších informací, které nám poskytnete.

Po cílené korespondenci nejsou uloženy žádné informace Doručovací adresa se nepovažuje za osobní údaje.

Zákonnost zpracování

Hydroscand zpracovává osobní údaje na základě toho, že zpracování je nezbytné pro plnění smlouvy, pokud Hydroscand poskytuje produkty a služby podle objednávek nebo nákupu v jedné z našich poboček.

Hydroscand zpracovává osobní údaje s účely oprávněných zájmůna základě zůstatku úroků, pokud má hydroscand oprávněný zájem na používání osobních údajů pro statistiku a marketing našich produktů a služeb, zajištění plateb a předcházení podvodům, jakož i na podpoře právních povinností za účelem splnění platných zákonů a dalších právních požadavků.

Pro marketingové účely používáme osobní údaje na základě souhlasu.

Omezení úložiště

Hydroscand šetří výše uvedené osobní údaje pro osoby, které zastupují podnik nebo společnost, se kterou má Hydroscand obchodní vztah, a pokud existuje zákonná povinnost dodržovat platné zákonné požadavky, základ pro platby, záruční záležitosti a stížnosti.

Práva na příjem informací

Registrovaná osoba má kdykoli právo:

  • požádat o kopii informací, které máme v držení
  • opravit údaje, které máme k dispozici
  • požádat o vymazání údajů, které máme, z našich záznamů
  • požádat o omezení našeho používání údajů
  • proti určitým typům zpracování
  • ymát osobní údaje předány jiné organizaci

To vše je poskytováno zdarma. Registrovaná osoba může kdykoli oznámit společnosti Hydroscand, že již nechce dostávat informace pro marketingové účely a může být odstraněna ze systému Hydroscands.

Přístup k informacím

Informace lze sdílet v rámci skupiny Hydroscand. Informace o společnostech ve společnostech skupiny Hydroscand group naleznete v www.hydroscand.com.

Nikdy nepřeposíláme, neprodáváme ani nevydáváme údaje pro marketingové účely třetím stranám mimo skupinu Hydroscand.

 Máte-li stížnost na to, jak používáme vaše osobní údaje, máte právo podat stížnost u dozorového úřadu (ve Švédsku; Integritetsskyddsmyndigheten (IMY), Box 8114, 104 20 Stockholm).

 Společnost Hydroscand Group je odpovědným správcem zpracování vašich osobních údajů, jak je popsáno v těchto Zásadách ochrany osobních údajů.

 Pokud nás chcete kontaktovat ohledně svých osobních údajů, použijte následující kontaktní údaje:

 

Skupina Hydroscand

Bogårdsvägen 43

Box 401

SE- 128 06 Sköndal

© 2017 Company Name Ltd (System » Configuration » General » Design » Footer » Copyright)